Exercitii rezolvate - Python

De la Universitas MediaWiki


Această pagină conține categorii de exerciții preluate de pe site-ul [[1]].

Elemente de baza ale limbajului

Algoritmi elementari

Tablouri unidimensionale (vectori)

Tablouri bidimensionale (matrice)

Probleme diverse

Subprograme

Recursivitate

Divide et Impera

Şiruri de caractere

Structuri de date neomogene

Structuri de date liniare

Liste alocate dinamic

Probleme diverse

Backtracking

Metoda Greedy

Programare dinamică

Teoria Grafurilor

Structuri de date arborescente

Programare orientată pe obiecte

Probleme diverse